Produkční činnost

Dodáme veškeré technické vybavení, zajistíme angažmá interpretů profesionálních i poloprofesionálních. Organizačně zajistíme průběh celé akce od jejího počátku až do samého konce. Zkušenost s konferencemi a semináři, prezentacemi ve vlaku i mimo něj.