SETKÁNÍ DISPEČERŮ V KÁCOVĚ I.

Navazujeme na loňskou spolupráci se sdružením nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a společností SŽDC. Pro všechny turnusy byl vybrán přívětivý pivovar Kácov.
První jízda se nám vyvedla, o diskuse vztahující se k problémům řízení dopravy nouze nebyla. Značný byl především zájem o přepravu zboží, aktuálně zde zrovna dvě společnosti nakládaly kůrovcové dříví. Akce se účastnili členové, zástupci společností ČD Cargo, METRANS Rail, UNIPETROL Doprava a RM LINES.
Další termín společného setkání se blíží, 21.-22. 11. 2019 a to s kolegy SŽDC a CDP Přerov.