„VIP RYCHLÍK“

Na vědomost se dává, že jsme stále zde, a že jsme připraveni na nové výzvy. Zážitková souprava zahájila sezónu 2020. Můžeme říci, že to byla komorní sestava, která mířila do pivovaru Kácov.

Přetrvávající spolupráce se sdružením ŽESNAD.CZ, jež zastupuje nákladní dopravce, vyvrcholila pozváním těch, kteří zastřešují nákladní dopravu ve všech jejích dimenzích a podílejí se na zásadních rozhodnutích ve vztahu k železnici. My jsme za to velice rádi.

A Vám nenabízíme o nic méně. Komfortní a přívětivé prostředí, jež svou intimitou podporuje významná obchodní jednání stejně jako bujaré oslavy.

Těšíme se na další setkání. Potkáme se ve vlaku?