KONFERENCE V NAŠEM PODÁNÍ

Event zážitkový vlak je agenturou, pod jejíž záštitou proběhla dne 23.-24. 9. 2021 v hotelu Harmony (Špindlerův Mlýn) 4. konference sdružení železničních dopravců ŽESNAD.CZ.

Hlavní motto setkání bylo: Diskutujeme o železniční nákladní dopravě.

Program konference byl hodnotný. Svou účast potvrdil současný ministr dopravy, průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček. V prvním bloku byly diskutovány vztahy na železnici a bezpečnost. Druhý blok se soustředil na podporu železniční nákladní dopravy. Účast byla nadmíru uspokojivá. Je vidět, že problematika nákladní přepravy, legislativy a logistiky je „žhavým“ tématem. Od svého prvopočátku se sdružení snaží o kooperaci jednotlivých dopravců, nalezení společných konsensů a především společné cesty ve vztahu k platným zákonům, vyvíjejícím se trendům a současné dopravní situaci.

Konference proběhla na jedničku. Nahlédněte do fotogalerie.

S potěšením se postaráme i o vámi plánovanou akci, Event-zážitkový vlak!