TECHNICKÝ SEMINÁŘ

Společnost Kladenská dopravní a strojní s.r.o. uspořádala dne 22. listopadu 2021 v Olomouci seminář, který se věnoval využití virtuální reality v oblasti vzdělávání strojvedoucích, tématu navigace nebo digitálním technologiím.

Naším úkolem bylo postarat se například o:

  • přihlášené hosty
  • zázemí samotného semináře z pohledu produkce
  • catering
  • někoho, kdo propojí publikum a přednášející
  • fotografa

Přednášejících bylo celkem šest a témata, která přítomní vyslechli, byla nejen aktuální, ale především velice zajímavá. I přes všudypřítomný Covid byla účast semináře hojná a diskuse o to zajímavější.

Na vlastní kůži si někteří mohli vyzkoušet virtuální brýle, které strojvedoucím přibližují zcela zásadně realitu na kolejích. Cílem takových technologií je příprava strojvedoucích na nenadálé a nečekané situace.

Představeny byly vývojové linie „zelených lokomotiv“, ať hybridních nebo testovaných vodíkových pohonů.

S ohledem na požadavky EU týkající se nejen ekologie, ale především ekonomické stránky, ve vztahu ke snižujícímu se počtu zaměstnanců na železnici, jejich vytížení a nárokům zaměstnavatelů, je zřejmé, že dopravci a nejen ti, potřebují „žhavá“ témata řešit.

Toliko informace z terénu. Každopádně, i pro vás umíme a můžeme připravit konferenci nebo seminář. jehož cílem může být minimálně informace o novinkách z vaší firmy

Máte zájem? Neváhejte nás kontaktovat!