ŽESNAD RYCHLÍK DO PLZEŇSKÉHO PIVOVARU

Nový měsíc jsme přivítali v plzeňském pivovaru. Dne 31.3.-1.4.2022 se uskutečnil druhý turnus setkání dispečerů pod záštitou sdružení ŽESNAD.CZ ve spolupráci se Správou železnic. Účastníci absolvovali cestou ve vlaku přednášku pana Romana Štěrby věnující se aktuálnímu tématu moderní železnice 21. století.

Souběžně se diskutovalo o všech problémech, které nás navzájem trápí, jako blížící se datum povinného ETCS, bezpečnost na železnici, možnosti nákladní dopravy a vytížení železnice jako takové.

Po příjezdu a ubytování jsme společně navštívili ikonu města Plzeň, věhlasný pivovar.

Nahlédněte do naší fotogalerie. Rádi vás budeme inspirovat v plánování vaší zážitkové firemní či soukromé akce, protože zábava na kolejích nekončí!