Tisková konference Simfactor

V pondělí 5.9.2022 se Kladenská dopravní a strojní s.r.o. společně s Drážním úřadem podílela na organizaci tiskové konference zaměřené na výsledky dotazníkového šetření ohledně bezpečnosti na železnici v Česku, která se konala ve wellness hotelu STEP. Pro účastníky jsme zajistili catering, obsluhu, vybavení a postarali jsme se o celkový průběh akce.

V rámci konference vystoupil mimo jiné ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a šéf Drážního úřadu doc. Ing. Jiří Kolář PhD. Mezi hlavní témata patřila problematika složitosti dopravních předpisů a závad na vozidlech.

Probírána byla také problematika přípravy strojvedoucích na krizové situace. V průběhu konference byl veřejnosti představen dopravní simulátor společnosti SIMFACTOR sloužící zejména strojvedoucím, který je má mimo jiné připravit na možné problémové situace ještě před jejich nástupem do ostrého provozu. Účastníci tiskové konference měli možnost simulátor vyzkoušet. Tento simulátor již v současné době využívají pro trénink svých strojvedoucích České Dráhy, které vlastní dva stroje a jejich zaměstnanci mají výcvik na těchto strojích povinný. V budoucnu by se tento simulátor mohl rozšířit i k dalším dopravcům a výcvik na nich by mohl být také povinný. Mezi prvními by dle slov ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře mělo být ČD Cargo, které nyní dokončuje jednání o jeho nákupu.

„Strojvedoucí musí být dostatečně proškolený na veškeré provozní situace, včetně těch krizových, a musí mít odpovídající podmínky pro svou práci. Ty zahrnují znalost předpisů, stav vozidla, dostatek informací o změnách na trati i předepsaný odpočinek. Zkušenosti z okolních evropských států nám navíc potvrzují, že pro výcvik strojvedoucích je vhodné využívat simulátory,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Kladenská dopravní a strojní s.r.o. zajistí společně se Simfactorem prezentaci tohoto simulátoru na dny 3.-6.10., pro strojvedoucí železničních dopravců. Kdy bude umožněno jeho vyzkoušení pod vedením instruktora pro zhruba 160 zájemců.

Tisková konference Simfactor