OHLÉDNUTÍ ZA BUŠTĚHRADKOU

Sobota 11.3.2023 byla jako každá jiná. Jen se v tento den pomalu uzavírala jedna malá historie, jedné velké trati.

Konkrétně tratě v jízdním řádu pod číslem 120, lidově řečeno Buštěhradka….. Ne snad, že by již neměla nadále existovat, ale pojďme pěkně popořádku.

Právě v onu sobotu byl poslední den provozu „Buštěhradky“ v celé její délce a stavu, jak ji po desetiletí známe a vlastně ve stavu, jak ji naši předci postavily. Několik desítek let odkládaná modernizace úseku Praha Masarykovo n – Kladno se tak konečně rozeběhla v plné síle.

Od následující neděle 12.3.2023 byl na dlouhé dva roky zastaven provoz v rámci modernizace úsek Praha Bubny – Praha Dejvice, byla zahájena rozsáhlá přestavba železniční stanice Kladno a na přelomu června a července dojde ze stejných důvodů k téměř dvouletému přerušení provozu mezi stanicemi Kladno a Kladno Ostrovec.

Tak jak se blížil tento sobotní datum, nás napadla myšlenka na uspořádání rozlučkové jízdy v celém tomto úseku v poslední den provozu.

Původní záměr byl ve zmíněném úseku nasadit pouze samotnou lokomotivu za účelem pořízení cenných záběrů.

Nakonec jsme veřejně nasadili motorový vůz 810 s tím, že tuto poslední příležitost nabídneme i případným zájemcům ze stran veřejnosti.

Tím se ovšem spustila neočekávaná lavina zájmu jak z laické a odborné veřejnosti, tak i patřičného zájmu médií.

Kapacita našeho motoráku byla vyprodána doslova během jednoho dne a v den jízdy zážitkového vlaku se přišlo podívat na vlak několik dalších desítek lidí. Ostatně podobného zájmu se náš vlak těšil při průjezdu celým úsekem a mávajících lidí podél celé trati, především pak právě mezi pražskými Dejvicemi, Stromovkou a Bubny bylo opravdu hodně.

Nezbývá než poděkovat za projevený obrovský zájem, skvělou atmosféru na palubě osmsetdesítky i mimo ni a v neposlední řadě za skvělou reportáž české televize odvysílanou následně ve večerních hlavních událostech toho dne.

Děkujeme

Tým KDS Kladno – váš Event – zážitkový vlak.